This site uses Cookies. At any time, you can block or restrict the placement of Cookies by changing the settings of your device browser. By using this website you agree to the use of cookies, in accordance with current browser settings. More about the possibilities of change browser settings here.

Magrof

< back

Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.magrof.pl jest własnością firmy PPHU „MAGROF”s.c. podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Głogowa pod numerem: 10348/99, 14056/2003, z siedzibą w Głogowie, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 6932071007, Regon: 020219208.

§ 1

Korzystając z serwisu firmy Magrof użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

§ 3

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.magrof.pl
2) Administrator – właściciel serwisu www.magrof.pl
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.magrof.pl

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu gromadzi dane osobewe rejestrujących się urzytkowników, wszelkie dane sobowe służą tylko i wyłącznie celom administracyjnym i nie są rozpowszechniane osobom trzecim, Administrator serwisu dokłada wszelich starań aby  dane osobowe były chronione przed ewentualnym przejęciem przez osoby trzecie.

 

§ 2

Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania od administratora wykazu danych osobowych przypisanych do jego konta.

§ 3

Użytkownik aby usunąć konto musi drogą eletroniczną przesłać informację na adres grafik@magrof.pl z informacją o usunięciu konta. Po wykonaniu usuwania konta zostanie poinformowany przez administratora serwisu.

 

Rozdział 5

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 1

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.01.2013

Contact details

PPHU MAGROF
UL. POŁUDNIOWA 1     E-MAIL: magrof@magrof.pl
67-200 GŁOGÓW         Tel/Fax: 0048 76 831 49 62

Sales

Alicja Goc | język polski ; angielski 

tel.: 663 477 777                               

Login | Registration | Regulations | Privacy Policy
Copyrights © PPHU MAGROF
Projekt i realizacja:
statystyka